Recenzia: Žltý melón

PREHLÁSENIE: odkazy označené lietadlom ✈ sú affiliate odkazy presmerované na weby mimo peniazepracuju.sk. Pri využití produktov cez takéto linky mám ja aj vy možnosť dostať zľavu z produktu alebo finačnú odmenu, pričom vás to nič nestojí.
Linky označené okom ? sú odkazy na recenzie.

Tento článok opisuje Žltý melón z pohľadu investora. Ak si chcete požičať peniaze na Žltom melóne, čítajte tento článok.

Žltý Melón je webstránka, na ktorej som začal s P2P investíciami.

Registroval som sa v roku 2014 a poslal 350 Eur. Keďže som nechcel moc riskovať, ďalší rok som poslal 150 Eur. Veľa času som strávil vyberaním aukcií a aj kladením otázok žiadateľom. Napredoval som pomaly, ale na druhú stranu, doteraz (máj 2019) mám zatiaľ len jedného žiadateľa, čo úplne prestal platiť a v roku 2018 sa začala exekúcia.

Splátky zo Žltého melóna: modrá farba sú úroky, chodí mi cca 20 Eur mesačne.

Registrácia

Po vyplnení údajov online, zaslali poštou Rámcovú zmluvu na podpis, ktorú som oskenoval a nahral cez ich web rozhranie. Oproti iným investičným stránkam je teda registrácia na žltom melóne o čosi náročnejšia na čas. Na druhú stranu, je to slovenská firma a ja rád podporujem slovenské projekty.

Aukcie

Žiadatelia o pôžičku sú rozdelení do rizikových tried, od AA (majú veľký predpoklad, že pôžičku splatia a teda pridelený nízky úrok) po HR (high risk, je tam teoreticky väčšia šanca, že prestanú platiť a úroky sú aj cez 20%). Tieto investície sú bez garancie zo strany Žltého melóna (ďalej budem písať len ZM).
Potom existujú Casfree pôžičky, kde je určitá garancia. Najbezpečnejšie sú Cashfree Bývanie, kde developer vystavia byty, ľudia si požičajú na prvú splátku, a ak by prestali splácať, developer je povinný vyplatiť investorov. Tam má možnosť predať byt inému záujemcovi, takže je to určitým spôsobom bezpečná investícia. Pri Cashfree Hypo má záložné právo na byt najskôr banka, až potom ZM. Ak by teda žiadateľ prestal platiť, bude zaujímavé sledovať, čo zostane pre ZM na vyplatenie investorov.
Prehľad druhov pôžičiek je na ich webstránke.

Keďže mám malý obnos peňazí, volím skôr bezpečnejšie možnosti. Mám zhruba 70% investícií na ZM v Cashfree Bývanie. Tie boli za 4,9%, teraz už boli aj za 5,9% (plus sa dajú získať jednorázové bonusy pri investíciach od 1000 EUR vyššie). Beriem to tak, že to je bezpečná investícia, a menší obnos investujem do žiadateľov, kde je vyšší úrok.

Briebeh investovania

Keď sa spustí aukcia, investor môže zadať ponuku od 25 EUR a v nasobkoch 25 EUR za ním zvolený úrok. Je tam limit na maximálny úrok v závislosti od rizikovej triedy žiadateľa. Ak investori naplnia požadovanú sumu, začne sa odrátavať 12 hodín, počas ktorých investori, ktorí majú záujem, môžu pridať sumu alebo znížiť svoj ponúknutý úrok. Ponuka v aukcií je zoradená od najnižších úrokov od investorov. Ak teda je už dosiahnutá požadovaná suma a máte ešte záujem investovať, treba zadať aspoň o čosi nižší úrok, než je posledná akceptovaná ponuka iných investorov.
Celé investovanie môže trvať až maximálne 14 dní. Môže sa totiž stať, že nie je dosť investorov, ktorí majú záujem (či už kvôli vysokému riziku alebo proste požadovaná suma je veľká a investori práve nemajú dostatok penazí), a tak po 14 dňoch sa aukcia ukončí, a ak sa nazbieralo aspoň 500 Eur, žiadateľ môže prijať aj to, čo investori ponúkli, hoci to nedosiahlo požadovanú čiastku.

Potom žiadateľ musí podpísať dokumenty poslať/doručiť Žltému melónu, čo môže trvať aj týždeň či dva. Takto teda trvá aj dva týždne, než peniaze začnú pracovať.

Pri štandardných pôžičkách, teda okrem Cashfree a Reinvestičných vrámci Žltého melóna, sa dajú klásť otázky žiadateľom. Toto je jediný portál na ktorom investujem, kde sa dá komunikovať so žiadateľom priamo. Občas sa dá odhaliť neserióznych žiadateľov. Občas sa stane, že nejaký investor kladie otázky tak, že znechutí žiadateľa. Všetci sme len ľudia, niektorí vedia komunikovať slušnejšie a niektorí nie.

To označenie “investor” spočiatku znie tak tajomne, ale investor je hocikto (od 18 rokov hore), kto má práve voľných 25 Eur 🙂

Poplatky

Žltý melón je jediná P2P platforma kde investujem, ktorá si účtuje poplatky od investorov.
Pri štandardných pôžičkách je to 1% z mesačnej splátky, pri Casfree 0,33%, avšak minimum je 0,01 EUR.

Úroky

Pôžičky na Žltom melóne majú vypočítané splátky urokov podľa “anuitného” splácania. Výška mesačnej splátky pre dlžníka je rovnaká, avšak pomer splácania istiny a úroku sa mení. Na začiatku sa platia viac úroky, na konci viac istina. Tu je príklad:

Ukážka splátkového kalendára

V hore zobrazenom príklade som dal 25 EUR za 10,18% na jeden rok.
Prvá vec, čo pre investora môže byť trochu sklamanie, že ak je poplatok Žltého melóna 0,01 EUR minimálne, tak získaný úrok v poslednej splátke ide celý na poplatok pre Žltý melón. V priemere to ako tak vychádza, ale ten pocit, že v ten posledný mesiac vlastne nič nezískam, je dosť sklamaním. Druhá vec, že toto anuitné splácanie úrokov znamená, že ak je pôžička na viac ako jeden rok, druhý a ďalší rok sa spláca úrok z nesplatenej istiny, a teda tých získaných 10% ďalším rokom je menej ako prvý rok.

Jedna výhoda pre investora je, že keďže dostáva naspať aj istinu, má mesačne k dispozícii viac peňazí na investovanie. Nevýhoda je, že priemerný ročný úrok pri viacročných pôžičkách je nižší, než by sa na prvý pohľad zdalo. Na výpočet presnejšieho úroku používam funkciu XIRR. Tá síce ráta s reinvestovaním získaných úrokov každý rok (zložený úrok), ale dá vcelku dobrý odhad návratnosti investície.

Moje pravidlá pre pôžičky do žiadateľov:

 1. Musí odpovedať na otázky od investorov. Ak tam nie je žiadna komunikácia, neinvestujem.
 2. Z dostupných informácií ohľadom príjmov a výdavkov mu musí ostať okolo 500 EUR mesačne.
 3. Preferujem takých, čo už niečo na ZM splatili, alebo refinancujú pôžičku zo ZM. ZM ponúka asi po pol roku refinancovanie. V takom prípade ZM stanoví pevný úrok (nižší ako pri prvej pôžičke žiadateľa) a nedajú sa tam klásť otázky. Na druhú stranu, dá sa prezrieť ako doposiaľ spláca, či načas alebo s koľkodňovým meškaním.
 4. SZČO radšej nie. Musí presvedčiť v diskusii, že má záujem splácať. Zopár investorov napísalo, že najviac neplatičov su práve SZČO.
 5. Má prácu na Slovensku.

Kvôli jednoduchosti, neinvestujem do českých žiadateľov, keďže by som musel zmeniť na české koruny a neskôr naspäť na Eurá.

Priznám sa, že výberom komu dám peniaze strávim veľa času, takže sa mi to ani neoplatí, ale baví ma komunikácia a že môžem niekomu pomôcť (aj keď zištne).

Ako sa mi darí?

Keďže už mám vyše 40 investícií na ZM, zobrazuje sa mi takáto štatistika:

Môj stav je tá čevená bodka. Momentálny výnos mám 5,85% (apríl 2019).

(Aktuálny stav pozri v najnovšom Prehľade portfólia.)

Z grafu sa dá vyčítať, že je tu pár investorov, ktorí sú aj v mínuse, ale drtivá väčšina je v pluse. Dosť investorov vie dať cez 10%-tný výnos ročne a dvaja dokonca 20%+.

Trh s P2P pôžičkami v Európe pekne rastie, a na zahraničných platformách sa dá získať vyšší úrok pri menšej námahe. Keď mi skončia Casfree, tak tie peniaze presuniem inam. ZM neopustím úplne, lebo je to jediná platforma (z tých čo používam), na ktorej viem komunikovať so žiadateľom.
Jasné, že veľa žiadateľov nie je úprimných pri odpovediach na otázky, ale boli aj situácie, kde sme pomohli ľuďom v ťažkej životnej situácií s pôžičkou s veľmi nízkym úrokom. Investori sa snažia o čo najlepší úrok, ale keď bol silný príbeh, poskytli sa peniaze aj za iba 2% úrok.

Pri HR žiadateľovi sa mi podarilo požičať za 35%tný úrok, ale prišlo mi to až moc. Splatil riadne a dúfam, že sa mu polepšilo v živote a za takýto úrok si už nebude musieť požičiavať.
Niektorí investori na ZM dávaju iba do Cashfree, a sa tešia, že majú istý výnos, aj keď za relatívne nižší úrok. Sú aj takí, čo dávaju za najvyššie možné úroky, aj aj keď majú veľa neplatičov, vedia s takouto stratégiou zarobiť.

Aká je vaša stratégia?

Nie všetkým investorom sa darí. Mudro.sk spísal svoju skúsenosť. Tiež začal v roku 2014 ako ja, avšak v roku 2017 už mal až 20 neplatičov.

Článok tu: www.mudro.sk/2017/02/konci-investovanie-zltom-melone/

Na ako-investovat.sk skončili v miernej strate, 6 pôžičiek zo 14tich prestalo byť splácaných. Aj pri takomto výsledku vedeli byť dosť objektívny, že predsa len 14 investícií nie je až tak veľká vzorka na vyvodenie definitívnych záverov.

Článok tu: https://ako-investovat.sk/clanok/1279/zlty-melon-ako-dopadla-nasa-investicia

Beriem, že štatistika od Žltého melóna zobrazená vyššie je pravdivá, tak jasná väčšina investorov je v zisku pri viac ako 40 investíciách.

Na stránke investujeme.sk je článok ohľadom nových pravidiel vyhlásenia osobného bankrotu.

“Za 2 roky sa tak dlhov zbavilo viac ako 25 tisíc dlžníkov. Veľká časť z nich podvodne.”

Uvidíme, či to spôsobí vyšší počet neplatičov na Žltom melóne. Zatiaľ len dúfam, že ich preverovacie metódy budú aj naďalej úspešné a minimalizujú žiadosti od nepoctivých žiadateľov.

Sumár

 • Podpísanie vytlačenej zmluvy: áno
 • Minimálna investícia: 25 EUR (dá sa investovať aj v českých korunách)
 • Sekundárny trh: áno
 • Garantované investície: áno, ale iba Cashfree; z toho najbezpečnejšie je Casfree Bývanie.
 • Splatnosť: 6 – 60 mesiacov

Klady

 • Dajú sa klásť otázky počas trvania akcie, čo môže pomôcť pri rozhodovaní, či investovať do danej akcie alebo nie.
 • Všetko po slovensky

Zápory

 • Poplatky pre investorov stŕhané z príchodzích úrokov
 • Garantované investície sú v podstate len Casfree Bývanie. Klasické „aukcie,“ ako nazývajú investičné príležitosti, nemajú garanciu zo strany ZM, takže sa dá prísť o všetky investované peniaze. Cashfree Bývanie požičiek je v poslednom čase pomenej, a tak mi ostávajú neinvestované peniaze na účte. Ostané investície sú bez garancie.
 • Trávim veľa času vyberaním akcií, a výsledný úrok je pod mojím momentálnym cieľom.
 • Dlhší čas trvá, než sú peniaze zainvestované (zväčša treba čakať až 2-3 týždne)

Ak chcete skúsiť investovať cez Žltý melón, zaregistrujte sa cez tento link ✈.

! Dôležitá informácia pre začínajúcich investorov: výnosy musíte uviesť sami do daňového priznania. Zákon neprihliada na to, že máte neplatičov, a teda platíte dane, aj keď ste v mínuse (lebo dane sa platia z prijatých úrokov a nie z celkovej hodnoty portfólia). Viac info je na stránke Žltého melóna v sekcii Dane a odvody. Je dobré mať na pamäti, že môžete o peniaze prísť a investovať len toľko, aby vás to nebolelo ak prijde k najhoršiemu.

Moje aktuálne skúsenosti sú v mesačných komentároch Vývoj portfólia, prípadne stručnejšie v Sumári.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *