Výpočet návratnosti investície Jednoducho a rýchlo

Ak sledujete pravidelnejšie stav svojich investícií, tak existuje funkcia, ktorá prepočíta ročný zložený úrok.

Volá sa XIRR a je prítomná v Microsoft Excel, Libreoffice Calc, či Google Spreadsheet.

Počítať XIRR má však význam viac menej len pri takých investíciách, kde reinvestujete úroky. Preto táto funkcia je takým nepísaným štandardom pre investorov na P2P portáloch.

Stačí zaznamenať dátum vkladu a potom sa pozrieť na výkon v dnešný deň.

Príklad:

Investujem 1000 Eur, za rok mám 1100 EUR, teda 10% návratnosť.
Druhý rok sa už ale 10% bude počítať zo základu 1100 EUR, a teda hodnota po dvoch rokoch je 1210 EUR.

Pozrime sa, čo na to XIRR:

Paráda, no nie?

(v priloženom Exceli môžeš zmeniť údaje a tak pozrieť, ako to funguje. Pri ďalšom načítaní stránky sa údaje zresetujú)

XIRR berie ako prvý parameter hodnotu investície, druhý parameter sú datumy a môže sa pridať ešte odhad úroku. Prednastavený odhad úroku je 10%.

Ak je výsledok chybová hláška, pozri na stránku MS Officu pre vysvetlivky.

Krása XIRR funkcie je, že prepočítava úrok na 365 dní v roku (môžu teda nastať nepresnosti, ak daný rok nemá presne 365 dní) a prepočíta to na akýkoľvek časový údaj; môže to byť menej ako rok alebo aj niekoľko desaťročí.

Táto funkcia vyžaduje aspoň jeden údaj s opačným znamienkom.

Napríklad, ak vložím peniaze na P2P portál, dám záporné znamienko, a keď pozerám stav účtu, tak nechám kladné.

Tu je konkrétny príklad pre moje investície na Mintose:

(súbor sa dá stiahnúť kliknutím na ikonku Download)

Pri viacnásobných vkladoch sa XIRR trochu rozhádže, ak kontrolujete výpočet krátko po uskutočnení nového vkladu.

Na konci každého mesiaca si pozriem a zapíšem aktuálny stav investície a vyrátam XIRR návratnosť. Takto viem, ktoré investície idú podľa plánu a ktoré viaznu. To by mohol byť signál na presunutie peňazí inam.

Aktuálne hodnoty výnosnosti mojich jednotlivých investícií sú zapísané v Sumári.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *